APOLOGJIA E SOKRATIT, KRITONI, FEDONI, SIMPOZIUMI

Platoni

ISBN 978-9928-317-38-4

Çmimi 1200 Lekë / 12 €

Përktheu Lazër Radi

Ardhja në shqip e Platonit, është quajtur misioni më i madh shpirtëror i përkthesit Lazër Radi.

Category: