POLIEKTI, VDEKJA E POMPEUT, GËNJESHTARI, NIKOMEDI

Volumi II  – POLIEKTI, VDEKJA E POMPEUT, GËNJESHTARI, NIKOMEDI

Pierre Corneille

ISBN 978 -9928 -189 – 09 – 7

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Volumi II nga Pierre Corneille me katër pjesë të tjera.

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: