Volumi III DASHURI SHËRUESE, PRINCESHA E ELIDËS, SHKOLLA E BURRAVE, SHKOLLA E GRAVE

Volumi III  – DASHURI SHËRUESE, PRINCESHA E ELIDËS, SHKOLLA E BURRAVE, SHKOLLA E GRAVE

ISBN 978 -9928 -4147 – 3- 1

Çmimi 1200 Lekë / 10 €

Katër komedi të njohura nga Molier.

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: