ARTI POETIK SATIRA EPISTOLARE

ARTI POETIK SATIRA EPISTOLARE

Nikola Bualo

ISBN 978 – 9928 – 4128 – 7 – 4

Çmimi 600 Lekë / 5 €

Për të gjithë admiruesit e letërsisë klasike vjen në shqip vepra e të mirënjohurit Nikola Bualo.

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: