ZAIRA, MEROPI

Voltaire

ISBN 978-9928-189 – 90-5

Çmimi 800 Lekë / 6 €

Dy vepra nga filozofi, dramaturgu, historiani dhe shkrimtari francez Voltaire

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: