Volumi II AMFITRIONI, GRATË DIJETARE, SIÇILIANI, TARTUFI

Volumi II  – AMFITRIONI, GRATË DIJETARE, SIÇILIANI, TARTUFI

ISBN 978 -9928 -4147- 2 -4

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Katër komedi të njohura nga Molier.

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: