NË SKENAT E SË DJESHMES

Flamur Jakupi

ISBN 978 – 9928 – 317 – 35 – 3

Çmimi 700 Lekë / 6 €

Faqe 130

Flamur Jakupi tregon në këtë libër vitet e tij si aktor në ish “Pallatin e Rinisë” në Durrës dhe në atë të kulturës. Libri përfshin foto të kohës.