HISTORIKU I PESHKIMIT SHQIPTAR

HISTORIKU I PESHKIMIT SHQIPTAR 

Avni Tushe

ISBN 978-9928-4147-9-3

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Libri jep një historik të peshkimit shqiptar, sidomos të periudhës 1945 – 1997