DËSHIROJ NJË KISHË TË VARFËR DHE PËR TË VARFËRIT

DËSHIROJ NJË KISHË TË VARFËR DHE PËR TË VARFËRIT

Intervistë me papën Françesk I
ISBN 978 9928 4203 3 0