MINISTRI I HEKURT MIRASH IVANAJ

MINISTRI I HEKURT MIRASH IVANAJ

Lazër Radi

ISBN 978 – 9928 -241 -91 – 7

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Ky libër i kushtohet ish Ministrit të Arsimit të periudhës së A. Zogut, Mirash Ivanajt.