ANTIKOMUNISTI DHE MISIONARI

ANTIKOMUNISTI DHE MISIONARI

Nikollë Toma

ISBN 978 – 9928 – 4147 – 8 – 6

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Libri është monografi për patriotin Ndue Pjetër Gjomarkajn, kundërshtar i fortë i regjimit komunist.