BALADË PËR JOSIF BUDON

BALADË PËR JOSIF BUDON

Josif Doja

ISBN 978 – 9928 -241 -32 – 0

Çmimi 500 Lekë / 4 €

Një monografi për Josif Budon, i cilësuar si martir i demokracisë nga autori.