KADAREJA, NOBELI DHE LETËRSIA E BRAKTISUR

KADAREJA, NOBELI dhe LETËRSIA E BRAKTISUR

Rifat Hoxha

ISBN 978 – 9928 -241 -52 – 8

Çmimi 800 Lekë / 7 €

Monografi për shkrimtarin e madh Ismail Kadare