SHËNIME HISTORIKE

SHËNIME HISTORIKE

Hysen Myshketa

ISBN 978 – 9928 –  412 – 81 – 2

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Ribotim i veprës së Av.Hysen Myshketa.