MJEGULLNAJA E NJI KOHE TË LARGËT

MJEGULLNAJA E NJI KOHE TË LARGËT

Lazër Radi

ISBN 978 – 9928 -241 – 85 – 6

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Nga triologjia e jetës së Lazër Radit