PAMJE FIZIKE E TREVËS SË KAVAJËS

PAMJE FIZIKE E TREVËS SË KAVAJËS

Xhaferr Xhihani

ISBN 978 – 9928 -241 -41 – 2

Çmimi 600 Lekë / 5 €

Një studim nga Xhaferr Xhihani.