MODERNIZMI DHE POSTMODERNIZMI NË LETËRSI

MODERNIZMI DHE POSTMODERNIZMI NË LETËRSI

Gazmen Krasniqi

ISBN 978 – 9928 – 357 – 42 – 7

Çmimi 1200 Lekë / 10 €

Faqe 258

Profesor Krasniqi në botimin e tij i jep përgjigje disa pyetjeve thelbësore si:
– A e përdorim drejt terminologjinë letrare në përgjithësi, apo vazhdojnë të na karakterizojnë ngarkesat historiciste kur flasim për letërsinë?
– A i përdorim drejt termat “letërsi moderne, letërsi moderniste, letërsi postmoderniste apo modernitet estetik”?
– A kemi kuptim të drejtë për lëvizjet avangarde? Cila qe natyra e tyre kur ato iu bashkëngjitën modernizmit dhe cila është sot në postmodernizëm?