AGRESIONI IDEOLOGJIK E POLITIK KOMUNIST NË SHQIPËRI

AGRESIONI IDEOLOGJIK E POLITIK KOMUNIST NË SHQIPËRI

Riza Hoxha

ISBN 978 – 9928 -280 -57 – 2

Çmimi 800 Lekë / 7 €

Faqe 226

Një libër që flet për lindjen e komunizmit në Shqipëri dhe influencën jugosllave në fillimet e tij.