NGJYRA E LËKURËS, KOMUNIZMI DHE GJYKIMI I SHËNDOSHË

NGJYRA E LËKURËS, KOMUNIZMI DHE GJYKIMI I SHËNDOSHË

Manning Johnson

ISBN 978 – 9928 – 357 – 03-8

Çmimi 700 Lekë / 6 €

Historia e Manning Johnson fillon si ajo e shumë zezakëve të tjerë, të rritur me frymë fetare… Manning Johnson, mjaft i aftë dhe i arsimuar, ndjehej i përbuzur për shkak të racës dhe ngjyrës së lëkurës dhe ra pre e propagandës komuniste. Komunistët u mbështetën tek ai, pa e ditur se njeriu i përzgjedhur për të luftuar për çështjen e tyre, kishte disa cilësi të rrezikshme për ta.