ANDROMAKA, BRITANIKUS, BAJAZITI, FEDRA

Volumi II  – ANDROMAKA, BRITANIKUS, BAJAZITI, FEDRA

Jean Racine

ISBN 978 – 9928 -189 – 52 – 3

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Volumi II me pjesë nga dramaturgu francez Jean Racine

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: