SI NISI, KUSH JEMI DHE KU DUAM TË MBËRRIJMË?

SI NISI, KUSH JEMI DHE KU DUAM TË MBËRRIJMË?

Grup autorësh

ISBN 978-9928-357-56-4

Botimi flet për veprimtarinë e River Cleanup Albania e cila ka ndërmarrë një seri aksionesh për pastrimin e territorit nga mbetjet, me një përqëndrim të veçantë në Lumin e Ishmit, një nga më të ndoturit në Europë.
Nismës i janë bashkuar Pedagogë, studentë dhe gjimnazistë.