SHQIPNIA NË VITET TRIDHJETË

SHQIPNIA NË VITET TRIDHJETË

Lazër Radi

ISBN 978 – 9928 -280 -54 – 1

Çmimi 1400 Lekë / 12 €

Nga kujtimet dhe shënimet e Lazër Radit.