Me Artistët e Qytetit

ME ARTISTËT E QYTETIT

Gëzim Kabashi

ISBN 978-9928-811-20-2

Çmimi 1000 Lekë  /10 €

Botimi përmban disa ndër artikujt e publikuar ndër vite nga gazetari Gëzim Kabashi për disa nga artistët më të mirë të qytetit.