TË VËRTETAT E SHFYTYRUARA DUHET TË DALIN NË SHESH

Mërgim Korça

ISBN 978 -9928 – 280 – 40-4

Çmimi 1200 Lekë / 10 €

Faqe 314

Ky botim përmban një përmbledhje shkrimesh historiografike.