KUR QESH DHE QAN KADARE

Shpendi Topollaj

ISBN 978 – 9928 – 412 – 88 – 1

Çmimi 500 Lekë / 4 €

Kritika letrare nga Shpendi Topollaj