ECCLESIA DYRRHACHIENSIS

ECCLESIA DYRRHACHIENSIS

Dorian Hatibi

ISBN 978-9928–383 – 36 -5

Një histori e përmbledhur e Kishës Katolike në qytetin e Durrësit.

Category: