DITARE DHE SHËNIME

DITARE DHE SHËNIME

Lazër Radi

ISBN 978 – 9928 – 357 – 40 – 3

Çmimi 800 Lekë / 6 €

“Ditare dhe shënime”, është një vepër e ngritur e gjitha nga 1991, deri në 1994.