REFRENET E TRAZUEME

Jozef Radi

ISBN 978-9928-317-65-0

Çmimi 1500 Lekë / 14 €

Faqe 474

Libri përmban poezi nga Jozef Radi, të shkruara nga viti 1980 deri në 2020.

 

Category: