VEÇ MUNDEM ME TË DASHTË, NJASHTU SIÇ JE…

VEÇ MUNDEM ME TË DASHTË, NJASHTU SIÇ JE…

Nektar prej lirikës botnore

ISBN 978-9928-280-23-7

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Përzgjolli e përktheu Jozef Radi

Disa nga autorët më të njohur botërorë vinë në këtë botim në një përmbledhje

 

Category: