RETRACING LATE ROMAN AND EARLY BYZANTINE DYRRACHIUM – ALBANIA

Brikena Shkodra Rrugia

ISBN 978 – 9928 – 317 – 21 – 6

Çmimi 4000 Lekë / 35 €

Faqe 710

Libri është një studim që përqëndrohet tek periudha e vonë romake dhe ajo e hershme bizantine në bazë të gërmimeve më të fundit arkeologjke në Durrës.