RRËFEHEM ME DASHURI

RRËFEHEM ME DASHURI

Ervina Toptani

ISBN 978-9928-357-83-0

Çmimi 1000 Lekë / 9 €

Autorja shprehet që ky libër është një himn kushtuar humanizmit, atij më të bukurit, atij njerëzorit, të cilin shpesh e anashkalojmë ose e marrim për të mirqenë. Të jetuarit është gjëja më e bukur që mund të na ndodhë, ndonjëherë e harrojmë këtë fakt e mjaftohemi me ekzistencën.