ANONIMI VENECIAN

Giuseppe Berto

ISBN 978-9928-241-05-4

Çmimi 600 Lekë / 5 €

Një roman nga shkrimtari dhe dramaturgu italian Giuseppe Berto