NJË DIMËR MES DIMRASH

NJË DIMËR MES DIMRASH

Vaso Papaj

ISBN 978 – 9928 – 4164 – 8 – 3

Çmimi – 1500 Lekë / 13 €

“Një dimër mes dimrash” është roman autobiografik i autorit Vaso Papaj.

Në të përshkruhen peripecitë e rinisë së tij gjatë periudhës së sundimit komunist në Shqipëri.