FJALËT E MJESHTRIT

Khalil Gibran

 

 

Ky është një nga librat e poetit dhe piktorit të njohur libanez Khalil Gibran.