POEZI RUSE – Vëllimi i dytë

POEZI RUSE

ISBN 978-9928-811-54-7

Çmimi 1200 Lekë  /12 €

Përzgjodhi dhe përktheu nga rusishtja Maksim Rakipaj

Botimi i dytë gjithashtu përmbledh disa nga autorët më të mirë të poezisë ruse.

Category: