PIRRO

PIRRO

Jacob Abbott

ISBN 978 – 9928 – 189 – 80 – 6

Çmimi 800 Lekë / 7 €

Faqe 156

Historia e Pirros së Epirit, treguar nga autori amerikan J.Abbott në ciklin “Njerëzit që bënë historinë”.

Category: