NJË HISTORI E SHKURTËR E DURRËSIT

NJË HISTORI E SHKURTËR E DURRËSIT

Eduard Shehi

ISBN 978-9928–357 – 41 -0

Faqe 294

Çmimi 1200 Lekë / 10 €

Shkrimi i këtij libri është bazuar te thjeshtësimi i paraqitjes së historisë, i mënyrës së të shkruarit të saj, në koncepte dhe në sasinë e faqeve të kapitujve. Në këtë formë, duke shmangur citimet standarde që përdoren zakonisht në artikujt profesionalë, por duke ruajtur stilin e shkrimit, autori është përpjekur të paraqesë një tekst sa më të thjeshtë.

Category: