KRONIKË PA QYTET

KRONIKË PA QYTET

Ilir Paja

ISBN 978-9928-811-24-0

Çmimi 1000 Lekë  / 10 €

212 faqe

Një roman ku historia lëviz me ritmin e një poezie, për të nënvizuar disa të vërteta të mëdha të jetës dhe të shoqërisë.
Bashkim HOXHA
Shkrimtar dhe dramaturg

Me këtë roman Ilir Paja shfaqet mjeshtërisht si arkeolog i përditshmërisë duke hetuar poetikisht dy dete, ujorin dhe njerëzorin.
Virion GRAÇI
Shkrimtar dhe studiues