FRYRËSI I ËNDRRAVE

FRYRËSI I ËNDRRAVE

Bernard Villiot
me ilustrime nga

Thibault Prugue

ISBN 978 – 9928 – 241 – 29 – 5

Çmimi 500 Lekë / 4 €

Një histori e jashtëzakonshme plot fantazi për fëmijë.

Libri shoqërohet me ilustrime.