DY BREDHARAKË NË SHQIPËRI

DY BREDHARAKË NË SHQIPËRI

Jan & Cora J. Gordon

ISBN 978-9928-189-14-1

Çmimi 900 Lekë / 8 €

Përshkrimi i udhëtimit në Shqipëri në vitin 1925 nga dy shkrimtarët Jan & Cora J. Gordon

Category: