ÇELËSI I HIRAMIT

ÇELËSI I HIRAMIT

Christopher Knight / Robert Lomas

ISBN 978-9928–383 – 75 -4

Çmimi 1500 Lekë / 14 €

386 Faqe

Përkthyer nga Maksim Rakipaj

Një nga motivet kryesore për shkrimin e këtij libri buron nga dëshira e autorëve për të përcaktuar origjinën e masonerisë. A u formulua plotësisht ajo në themelin e Lozhës së Madhe të Anglisë, më 24 qershor 1717, apo kjo ishte njohja e parë publike e diçkaje shumë më të vjetër?

Category: