ATALIA, ESTER, BERENISA, EFIGJENIA NË OLIDË

Volumi I  – ATALIA, ESTER, BERENISA, EFIGJENIA NË OLIDË

Jean Racine

ISBN 978 – 9928 -189 – 34 -9

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Katër pjesë nga dramaturgu francez Jean Racine

Gjerdani i përkthimeve të Prokop M. Gjergo.

Category: