SHQIPJA STANDARDE

SHQIPJA STANDARDE

Manola Kaçi Myrta

ISBN 978 – 9928 –  280 – 56 – 5

Çmimi 2000 Lekë / 17 €

Nga dëshmitë e para të shkrimit, në krijimin e variantit standard të gjuhës shqipe