UNË JAM ÇFARË KAM HARRUAR

UNË JAM ÇFARË KAM HARRUAR

Ilias Maglinis

ISBN 978-9928-383-70-9

194 faqe

Çmimi 1000 Lekë / 9 €

Një roman mbi filozofinë  e jetës.