MBI VARKËN E KARONTIT

MBI VARKËN E KARONTIT

Dine Dine

ISBN 978 – 9928 – 357 – 80 – 9

Çmimi 1000 Lekë / 8 €

Pjesa e parë e librit “Mbi Varkën e Karontit”, përfshin tri etapa të proceseve të montuara të dënimeve politike: arrestimin, hetuesinë dhe gjykimin; pjesa e dytë, e cila do të përfshihet në një tjetër botim, përfshin: “Burgjet”. Edhe pse me frymë përgjithësuese libri mbetet realist dhe denoncues.