FJALOR ETIMOLOGJIK I GJUHËS SHQIPE

FJALOR ETIMOLOGJIK I GJUHËS SHQIPE

Prof. Kolec Topalli

ISBN 978 – 9928 – 241 – 33 – 7

Çmimi 5000 Lekë / 40 €

Vepra më e rëndësishme e Prof. Kolec Topallit. Një fjalor që nuk duhet t’i mungojë bibliotekave tona.