ALIDA

Dine Dine

ISBN 978-9928-280-92-3

Çmimi 800 Lekë / 7 €

Një novelë e shkëlqyer nga autori Dine Dine