KODI CIVIL SHQIPTAR
CODICE CIVILE ALBANESE

Av. Lisenko Moçka

ISBN  978-9928-317-76-6

Çmimi 2600 Lekë / 20 € /

Faqe 514

Avokati Lisenko Moçka paraqitet me këtë volum, duke bërë një tjetër përpjekje për të dhënë kontributin e tij në njohjen e Kodit Civil Shqiptar edhe nga të huajt.